Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Powód? 2007
Ju? w pi?tek, 7 wrze?nia, oko?o godziny 12:00 Ochotnicza Stra? Po?arna w Steblowie otrzyma?a wiadomo??, i? rzeka Osob?oga noc? tego? dnia mo?e by? niespokojna...

Rankiem oko?o godziny 8:00 rzeka p?yn??a jeszcze w miar? spokojnie w swoim korycie, wyst?puj?c poza nie jedynie w kilku miejscach. Od oko?o godziny 12:00 poziom wody w rzece zacz?? si? powoli, lecz systematycznie podnosi?.
Oko?o 17:00 nieprzejezdna ju? by?a droga ze Steblowa do Pietni. Powoli zacz??a si? równie? dostawa? woda na boisko LZS-u Steblów. O godzinie 18:00 zala?a ju? oko?o 4/5 boiska, a pó?niej plac znajduj?cy si? mi?dzy szatniami oraz boiskiem. P?yn?ca rzeka zagra?a?a tak?e naszemu steblowskiemu mostowi, lecz na szcz??cie mimo wysokiego poziomu wody, przez ca?y czas "mie?ci?a si?" pod nim.

"Tradycyjnie" ju? Osob?oga zala?a dwa domy znajduj?ce si? na Blejchu. Oko?o godziny 19:00 przyby?a tam OSP ze Steblowa, która pomog?a w zabezpieczeniu domów i czuwa?a a? do godziny ok. 01:00, czyli momentu w którym by?o mo?na zauwa?y? w 100%, i? poziom wody si? obni?a. Co jednak b?dzie si? dzia?o dalej, uka?e dzisiejsza, czyli sobotnia noc...

>> GALERIA <<

FILMIK < > FILMIK 2


Admin dnia wrzesień 08 2007
4 komentarze · 2820 czytań ·Drukuj
Do?ynki
DO?YNKI GMINNE W STEBLOWIE
15.09.2007


PROGRAM DO?YNEK - 16.09.2007 - NIEDZIELA

10:00 - Uroczysta msza do?ynkowa w Ko?ciele Parafialnym w Steblowie
14:00 - Wymarsz korowodu do?ynkowego spod Ko?cio?a na boisko sportowe
15:00 - Przekazanie chleba do?ynkowego
15:30 - Cz??? artystyczna w wykonaniu dzieci i m?odzie?y Szko?y Podstawowej w Steblowie
16:00 - Wyst?p zespo?u "Buenos Amigos"
17:30 - Humor i piosenki ?l?skie w wykonaniu Józefa Poloka z zespo?em (?wi?ta Wojna)
19:00 - Og?oszenie wyników konkursu na koron? ?niwn? i korowód
19:30 - Zabawa taneczna, przygrywa zespó? "Presto"


Kilka niezb?dnych punktów...


1. Oczywi?cie mam nadziej?, ?e Steblowianie licznie pojawi? si? na tej?e "imprezie" i poka?? "jak to u no?s w Steblowie je fajnie..."
2. Przystrojenie domów, jak to by?o w roku 1999, z pewno?ci? równie? uka?e Nas w dobrym ?wietle...
3. No i warto by?oby tak?e zadba? o to, aby Steblów wygra? w dwóch konkurencjach: "Na najpi?kniejsz? koron? ?niwn?" oraz oczywi?cie "NAJLEPSZY KOROWÓD DO?YNKOWY"...

Admin dnia wrzesień 05 2007
11 komentarzy · 11500 czytań ·Drukuj
Pielgrzymka
31 lipca 2007 roku parafianie ze Steblowa wyruszyli z pielgrzymk? do ?wi?tych miejsc. Z naszej miejscowo?ci wyruszono o godzinie 08:00. Najpierw udano si? do miejscowo?ci Gidle, gdzie znajduje si? Sanktuarium Matki Bo?ej Gidelskiej, szczególnej Patronki rolników i górników.

Najwi?kszym skarbem tej ?wi?tyni, skarbem, dla którego oprawy zosta?a wzniesiona, jest male?ka, zaledwie dziewi?ciocentymetrowa, kamienna figurka Matki Bo?ej z Dzieci?tkiem. Kiedy i przez kogo zosta?a ona wyrze?biona, nie wiadomo.
Najstarsza tradycja g?osi, ?e wiosn? 1516 roku, tu? przed pierwsz? niedziel? maja, gidelski rolnik Jan Czeczek ora? swoje pole w miejscu, gdzie dzi? wznosi sie klasztorny ko?ció?. Naraz, ku jego zdziwieniu, wo?y usta?y w orce, a nawet pad?y na kolana. Nic nie pomog?y przynaglania ani razy. Wreszcie i m??czyzna zauwa?y? niezwyk?? jasno?? bij?c? z ziemi, a w?ród tej jasno?ci "obrazek ma?y g?azowy Naj?wi?tszej Panny, wielko?ci na d?o?, na kamieniu wielkim, który by? wydr??ony na kszta?t kielicha".

GALERIA


Admin dnia wrzesień 05 2007
Czytaj więcej · 1 komentarz · 2317 czytań ·Drukuj