Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wizyta we "Florencji nad ?ab?"...
5 grudnia 2009 roku Zarz?d Ko?a Mniejszo?ci Niemieckiej w Steblowie zorganizowa? dla wszystkich ch?tnych wyjazd do Drezna, b?d?cego stolic? Saksonii i usytuowanego nad rzek? ?ab?.

Po przybyciu na miejsce ok. 50-osobowa grupa od razu ruszy?a podziwia? uroki "Per?y Baroku". Pierwszym celem zwiedzania by? Ko?ció? Marii Panny w Dre?nie, czyli tzw. Frauenkirche. ?wi?tynia ta, o bardzo ciekawej i zarazem smutnej historii, zosta?a wzniesiona w latach 1726 - 1743 jako ko?ció? lutera?ski, mimo i? wówczas elektorem Saksonii by? katolik August II Mocny (tak?e król Polski i wielki ksi??? litewski). Najtragiczniejsz? dat? dla Frauenkirche okaza? si? rok 1945, kiedy to w wyniku alianckich bombardowa? miasta budowla zosta?a powa?nie uszkodzona i dnia 15 lutego ostatecznie run??a. Odbudowa ?wi?tyni ruszy?a dopiero w 1994 r. i zako?czy?a si? 11 lat pó?niej.

Nast?pny punkt zwiedzania to Hofkirche, czyli Ko?ció? Dworski. Katedra ta jest jedn? z najwi?kszych nowo?ytnych budowli sakralnych wzniesionych w Saksonii. Inicjatorem powstania ?wi?tyni (styl pó?nego baroku) by? August III Sas. Charakteryzuje si? ona nie tylko ciekawymi formami architektonicznymi, pi?knym o?tarzem, obrazem Antona Rafaela Mengsa "Wniebowst?pienie" czy organami G. Silbermana, ale równie? sarkofagami Wettynów, m.in. Augusta III Sasa i jego ?ony Marii Józefy. W krypcie znajduje si? tak?e urna z sercem - wspomnianego wy?ej - króla Polski Augusta II Mocnego.

Z Hofkirche wycieczkowicze udali si? do Zwingera, jedynego w swoim rodzaju kompleksu budowlanego w Europie (cechuj?cego si? luksusem i przepychem), wzniesionego - równie? na ?yczenie króla Polski - w latach 1711-1728. Nast?pnie grupa dotar?a do Grünes Gewölbe, muzeum jubilerstwa i z?otnictwa, gdzie znajduje si? jeden z najwi?kszych zbiorów klejnotów w Europie.
Po oko?o trzygodzinnym podziwianiu "mniejszych" bogactw Drezna, tarasami Brühla, a nast?pnie krótkim spacerkiem po drezde?skich ulicach, wszyscy stan?li przed drugim najstarszym lutera?skim ko?cio?em w Dre?nie - Kreuzkirche (Ko?ció? ?w. Krzy?a), w którym to w?a?nie odbywa?a si? próba chóru ko?cielnego.

Ponadto w trakcie zwiedzania Drezna w zasi?gu wzroku wszystkich znalaz?y si? tak?e takie zabytki jak: Semperoper (Opera Sempera), Most Augusta (Augustusbrücke), Pomnik konny Augusta II Mocnego, Rezydencja Wettynów, a tak?e Drezde?ska Bia?a Flota.

Ostatnim punktem wycieczki by? drezde?ski jarmark ?wi?teczny - tzw. Weihnachtsmarkt - gdzie ka?dy móg? "podegustowa?" lokalnych specja?ów kulinarnych (najpopularniejsze to oczywi?cie Bratwurst i Gluckwein), a tak?e zaopatrzy? si? w ozdoby ?wi?teczne czy wyroby r?kodzielnicze.
Powrót nast?pi? o godzinie 19:00, a ka?dy z uczestników z pewno?ci? zabra? ze sob? spor? gar?? wra?e? i wspomnie?, o których w trakcie podró?y powrotnej tylko na chwil? zapomnia?, w wyniku kolejnej kontroli Stra?y Granicznej...

GALERIA


Admin dnia grudzień 10 2009
1 komentarz · 2272 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia styczeń 23 2017 18:29:44
Tablette Levitra coiffures propecia Achat Du Clomid Cialis Pastillas Cialis Online Postepay Fluoxetine Next Day Delivery viagra prescription Cialis Hipertension Cvs Ciallis Zithromax After Root Canal Doxycycline Discount Kamagra En Suisse Does Cephalexin Contain Sulphur viagra Zithromax Equivalent In India Buy Cialis Germany How To Use Cialis Dapoxetine On Line cialis Cephalexin Allergy Finasteride 10mg Overseas Low Price Kamagra Preisvergleich kamagra Cialis Fast Delivery Order Now Dutasteride Pharmacy Boise Tadalafil 20 Mg For Sale
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.