Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Adwentowe Spotkanie
W niedziel?, 8 grudnia, Zarz?d Mniejszo?ci Niemieckiej zorganizowa? dla swoich cz?onków spotkanie adwentowe, po??czone z zako?czeniem Roku Josepha von Eichendorffa.

Wszystkich go?ci serdecznie przywita? P. Ryszard Donitza. Nast?pnie, podczas przerwy, mo?na by?o "troszeczk? pogada?" przy kawie i smacznym ko?aczu.
Po niej przed zebranymi zaprezentowali si? uczniowie SPSP ze Steblowa. Na pocz?tku przedstawiona zosta?a prezentacja multimedialna, ukazuj?ca ?yciorys wybitnego niemieckiego poety epoki romantyzmu - Josepha von Eichendorffa, któr? to przygotowa?a P. Beata Friedla wraz z Ann? Koziar? oraz Dominik? Rzonsa.

Uczniowie steblowskiej szko?y ukazali równie? swoje artystyczne umiej?tno?ci, prezentuj?c wiersze (zarówno w j?zyku niemieckim, jak i polskim) niemieckiego poety. O?mioosobowe jury, sk?adaj?ce si? z obecnych cz?onków MN, zdecydowa?o o przyznaniu recytatorom nast?puj?cych miejsc:


1. Julia Petzuch - Das zerbrochene Ringlein

2. Dorota Stok?osa - Mondnacht

3. Ania Gawlica - Bei einer LindeW pi?knie przystrojonej sali MN, zaprezentowana zosta?a tak?e wystawa prac plastycznych steblowskich uczniów, które to przedstawia?y portret poety lub by?y zwi?zane z jego twórczo?ci?.

Podczas spotkania w niedzielne popo?udnie mo?na by?o równie? odczu? klimat nadchodz?cych ?wi?t, czego wyrazem by?o wspólne ?piewanie kol?d, w?ród których to nie zabrak?o oczywi?cie tej najpi?kniejszej - Stille Nacht (Cicha Noc)...

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania Zarz?dowi Mniejszo?ci Niemieckiej oraz wszystkim osobom, które przygotowa?y niedzieln? uroczysto??, a tak?e cz?onkom za przybycie i wspólne sp?dzenie czasu podczas tego niedzielnego popo?udnia...


GALERIA


Admin dnia grudzień 09 2007
1 komentarz · 2245 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 06 2017 09:59:39
Online payday loans can create a world of hell for consumers. mobile loans We work with people all the time who do not have wellestablished credit histories and can talk to you about your options as well.Since the hack didnt bring down the site inject malware etc.Cialis Daily Rezeptfrei Amoxil Buy Online Free Shipping Worldwide Provera 5mg France Price Shop Discount Generic Viagra Canada Alli Online Levothyroxine Online Canada Viagra Pagine Sanitarie Buy Generic Kamagra Cialis 5mg Daily Cialis Tumore Buy Cheap Deltasone Site Cialis Rezeptfrei Test Amoxicilina Free Consultation Strattera Atomoxetine Vente Propecia Canada Achat Cialis Livraison Buy Viagra Online Viagra Rezeptfrei Kaufen Hannover
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.