Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Do?ynki Miejsko-Gminne 2014
Do?ynki Miejsko-Gminne 2014Tegoroczne Do?ynki Miejsko-Gminne odby?y si? w dniach 6-7 wrze?nia 2014 r. w D?brówce Górnej. Swoj? "reprezentacj?" wystawi?a równie? nasza wioska, prezentuj?c pi?kn? koron? do?ynkow? oraz ciekawe wozy korowodowe.
W tym roku po raz pierwszy nie zorganizowano konkursu koron oraz korowodów do?ynkowych. Wszystkie So?ectwa otrzyma?y jednakow? nagrod? pieni??n? (700 z?). Podobnie by?o w przypadku korowodów do?ynkowych (300 z?).

GALERIA

Admin dnia wrzesień 07 2014
1 komentarz · 1642 czytań ·Drukuj
Rejs po Odrze i Kanale Gliwickim...
Rejs po Odrze i Kanale Gliwickim...
Górno?l?ska architektura przemys?owa: Kana? Gliwicki oraz ?luza K?odnica, jako sztuka techniki XX wieku.

DFK Steblów przeprowadzi? w dniu 23 sierpnia 2014 r. projekt po??czony z wycieczk? po Odrze i Kanale Gliwickim. Przy pi?knej pogodzie mieszka?cy Steblowa mieli mo?liwo?? zobaczenia starej architektury przemys?owej, kiedy? nale??cej do najnowocze?niejszej w Europie. Odr?, w okresie przedwojennym, transportowano miliony ton towarów do portów w zachodniej Europie, a port w Ko?lu nale?a? do najwi?kszych portów prze?adunkowych. Jeszcze dzi? mo?na podziwia? kunszt tamtejszej techniki, wielkie baseny prze?adunkowe, niestety ju? cz??ciowo zniszczone. Przy kawie i ma?ym posi?ku, s?uchaj?c ciekawych opowie?ci kapitana, uczestnicy wycieczki podziwiali przyrod?, dyskutuj?c tak?e na temat tego "jak to by?o piyrwi" (nad. Ryszard Donitza, Przewodnicz?cy DFK Steblów).

GALERIA

Admin dnia wrzesień 03 2014
1 komentarz · 2079 czytań ·Drukuj
Sp?yw kajakowy 2014
Sp?yw kajakowy 201416 lipca odby? si? tradycyjny sp?yw kajakowy Ma?? Panwi?, który - jak co roku - zorganizowa?a nasz parafia. Tym razem 50-cio osobowa grupa przy sprzyjaj?cej pogodzie pokona?a 12 kilometrowy odcinek rzeki bez wi?kszych problemów i po ponad 4 godzinach sp?ywu wszyscy dotarli do przystani Amazonka w Kolonowskiem, gdzie czeka? ju? regeneracyjny pocz?stunek...

GALERIA

UWAGA!!! II Sp?yw Kajakowy odb?dzie si? 27 sierpnia 2014 r.

Admin dnia lipiec 27 2014
1 komentarz · 1707 czytań ·Drukuj