Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
BUD?ET OBYWATELSKI - MASZ G?OS, MASZ WYBÓR!
Zach?camy do oddania swojego g?osu na zadania zg?oszone do Bud?etu Obywatelskiego Krapkowic. W?ród nich znajduje si? steblowski projekt pn. "Budowa si?owni zewn?trznej przy boisku do pi?ki siatkowej w Steblowie".

Zasady:
a) G?osowanie trwa od dnia 02.12.2015 do dnia 15.12.2015 r.;
b) G?os mo?na odda? w formie papierowej na specjalnie przygotowanych kartach do g?osowania;
c) G?os mo?e odda? soba fizyczna, która uko?czy?a 16 rok ?ycia i mieszka na terenie Gminy Krapkowice;
d) Ka?dy g?osuj?cy mo?e poprze? maksymalnie dwa projekty.
Wi?cej informacji: kliknij tutaj.

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w g?osowaniu i poparcia steblowskiego projektu!!!

Admin dnia grudnia 06 2015
2 komentarze · 2022 czytań ·Drukuj
Zebranie Wiejskie (21.09.2015)
Zebranie Wiejskie (21.09.2015)21 wrze?nia br. odby?o si? pierwsze Zebranie Wiejskie w nowej kadencji So?tysa oraz Rady so?eckiej wsi Steblów. Na spotkanie, które odby?o si? w sali DFK Steblów o godz. 18:30 przyby?o 26 mieszka?ców.
Do najwa?niejszych punktów zebrania nale?y zaliczy?:
1. Sprawozdanie z realizacji Funduszu So?eckiego na rok 2015.
2. Podj?cie uchwa?y w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie ?rodków z funduszu so?eckiego na rok 2016 na realizacj? przedsi?wzi?? b?d?cych zadaniami w?asnymi gminy, s?u??cych poprawie warunków ?ycia mieszka?ców i zgodnych ze strategi? rozwoju gminy.
3. Podj?cie uchwa?y w sprawie przyst?pienia so?ectwa Steblów do Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim oraz wyboru lidera i grupy odnowy wsi.

GALERIA

Admin dnia września 23 2015
1 komentarz · 1876 czytań ·Drukuj
Zebranie Wiejskie
Data: 21.09.2015 (poniedzia?ek).
Godzina: 18:30.
Miejsce: Sala Mniejszo?ci Niemieckiej w Steblowie.
Temat: Fundusz So?ecki, Program Odnowy Wsi, sprawy ró?ne.

Zapraszamy do licznego udzia?u!!!
Admin dnia września 20 2015
1 komentarz · 2112 czytań ·Drukuj