Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
"Zabicie Nied?wiedzia" i "Pogrzebanie Basa" 2009
W ostatni? karnawa?ow? sobot?, Steblowianie oraz Go?cie z innych miejscowo?ci bawili si? na zabawie zorganizowanej przez Ochotnicz? Stra? Po?arn? w Steblowie. "Zabicie Nied?wiedzia" oraz "Pogrzebanie Basa" na sta?e ju? wesz?y w cykl "karnawa?owych imprez" odbywaj?cych si? w naszej miejscowo?ci, pocz?wszy od zabawy szkolnej, nast?pnie parafialnej, ko?cz?c na stra?ackiej.
Wszystkich imprezowiczów w sobotni wieczór go?ci?a restauracja "Daniels", a nad fachow? obs?ug? kelnersk? czuwa? M. Komander. Opraw? muzyczn? natomiast zapewni? zespó? "Presto".

W trakcie zabawy wszyscy go?cie, oprócz muzyki, mogli tak?e "delektowa? si?" trzema wyst?pieniami. Pierwszy na scen? wyszed? Prezes OSP Steblów Diter Drzymota, witaj?c wszystkich uczestników zabawy. Oko?o godz. 21:30 nast?pi?o "Zabicie Nied?wiedzia". Po oskar?eniach odczytanych przez steblowskiego Policjanta, Nied?wied? zosta? u?miercony przez Le?niczego, a jego "krwi?" pocz?stowano wszystkie Panie. W steblowskim lesie pozosta? ju? zatem tylko Ma?y Nied?wiadek, którego po raz pierwszy zobaczymy (oczywi?cie du?ego) podczas kolejnego "Wodzenia Nied?wiedzia"...
Przed pó?noc? rozpocz??o si? tradycyjne "Pogrzebanie Basa". Rytua? poprowadzi? steblowski Ksi?dz. Oczywi?cie nie mog?o zabrakn?? kazania, ?piewu i sk?adania "wa?nych przyrzecze?"... Najbardziej cierpia?y tym razem P?aczki i Wdowa, które musia?y rozsta? si? z ukochanym Basem, ale za to cieszy? si? bardzo steblowski Kopido?, na którego czeka?a ju? ukochana "robota" - pogrzebanie...

Po ostatnim wyst?pie zabawa rozpocz??a si? ju? na dobre, a ostatnia para zesz?a z parkietu grubo po godzinie czwartej rano...

Ochotnicza Stra? Po?arna w Steblowie sk?ada serdeczne podzi?kowania Wszystkim, którzy zorganizowali i czuwali nad sprawnym przebiegiem zabawy stra?ackiej, wzi?li w niej udzia?, a tak?e zaanga?owali si? w przygotowanie przedstawie?, zaprezentowanych przez zespo?y "Zabicia Nied?wiedzia" i "Pogrzebania Basa"!!!


Zabicie Nied?wiedzia (sk?ad): Jerzy Jarosz (Policjant), Janusz Riedel (Nied?wied?), Micha? Lig?zka (Le?niczy), Natalia Hulin (Cyganka), Mariusz Polok (?mier?), Armin Friedla (Diabe?), Nikola Wysoki (Ma?y Nied?wied?), Fabian Kittel (Rze?nik), Damian Gawlica (Lekarz).

Pogrzebanie Basa (sk?ad): Ludwik Wac?aw (Ksi?dz) Diter Drzymota, Rudolf Matuszek (Ministranci), Jerzy Jarosz (Kopido?), Mariusz Polok, Micha? Lig?zka, Janusz Riedel, Piotr Gregarek (Tragarze), Stanis?aw Grabas (Wdowa), Henryk i Ewa Heniczek, Krystian i Klaudia Hulin (?a?obnicy), Armin Friedla, Fabian Kittel, Natalia Hulin, Damian Gawlica (P?aczki).


GALERIA


Admin dnia marca 07 2009
1 komentarz · 3524 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia stycznia 16 2017 04:07:51
Dutasteride Free Doctor Consultation Canine Keflex Doseage Propecia Porcelana <a href=http://cidovir.com>cialis buy online</a> Dove Si Compra Il Viagra Feline Amoxicillin Reactions Buy Alli Weight Loss Pills Online Low Price Generic Viagra <a href=http://eulexin.net>generic viagra</a> Fast Quick Delivered Viagra Skypharmacy Amoxicillin To Treat A Sinus Infection Amoxicillin And Benzocaine <a href=http://gaprap.com>Buy Viagra</a> Pharmary Online Levitra How Long Does It Last Cialis 5 Mg Best Price Usa 126 Cephalexin Cheap Viagra Allopurinol And Amoxicillin <a href=http://frigra.com>Cheap Cialis</a> Keflex For Tooth Ache Achat Amoxicillin Tablette Pharmacie Amoxicillin Safe Pregnancy <a href=http://etaze.net>precio cialis farmacia andorra</a> Mail Order Chalias Propecia Finasteride Risks
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.