Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
II zebranie wyborcze So?tysa i Rady So?eckiej (24.04.2015)
II zebranie wyborcze So?tysa i Rady So?eckiej (24.04.2015)Drugie Zebranie Wiejskie maj?ce na celu wy?onienie So?tysa oraz cz?onków Rady So?eckiej Steblowa odby?o si? 24 kwietnia br. w sali DFK. Tym razem bez problemów wybrano gospodarza naszej wioski.
Przewodnicz?cym zebrania ponownie zosta? Ryszard Donitza, który bardzo sprawnie przeprowadzi? spotkanie wyborcze. Podczas wyborów So?tysa mieszka?cy wskazali dwie kandydatury: Barbara Wieszo?ek zaproponowa?a Beat? Majb?, natomiast Piotr Mehlich Paw?a Mazurka. Obaj kandydaci krótko przedstawili swój program wyborczy i nast?pnie przyst?piono do g?osowania, w którym zwyci??y? Pawe? Mazurek.
O?miu kandydatów przyst?pi?o do walki o miejsce w Radzie So?eckiej (trzy osoby nie wyrazi?y zgody na udzia? w wyborach: P. Goi?ski, J. Riedel, B. Majba). W jej sk?ad wesz?o pi?ciu kandydatów, którzy otrzymali najwi?ksz? liczb? g?osów tj.: Jolanta Kania, Teresa Donitza, Tobiasz Hergesell, Jerzy Waligóra i Damian Górski.

Podczas Zebrania Wiejskiego przedstawiono równie? propozycj? dokonania zmian w obowi?zuj?cym statucie so?ectwa dot. ilo?ci cz?onków rady so?eckiej oraz czasu oczekiwania na kolejne Zebranie Wiejskie w przypadku braku kworum. Propozycje zmian w statucie przyj?to jednog?o?nie.
Ponadto mieszka?cy zg?aszali problemy dotycz?ce m.in. nawierzchni dróg gminnych, drzew zagra?aj?cych bezpiecze?stwu ludzi i mienia, bezpa?skich psów oraz drewnianych s?upów energetycznych na ul. Mickiewicza.

W zebraniu udzia? wzi?li: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic, Józef Brzozowski, Micha? Mehlich - Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach oraz 69 mieszka?ców naszej wioski.

Wybory So?tysa:
Udzia? w g?osowaniu wzi??o 69 mieszka?ców so?ectwa.
Liczba g?osów wa?nych: 69.
Liczba g?osów niewa?nych: 0.

Na kandydatów na So?tysa wsi Steblów zg?oszono nast?puj?ce osoby:
1. Beata Majba.
2. Pawe? Mazurek.

W wyniku tajnego g?osowania So?tysem wsi Steblów zosta? Pawe? Mazurek.
Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? ilo?? g?osów:
1. Beata Majba - 15.
2. Pawe? Mazurek - 54.

Wybory Rady So?eckiej:
Udzia? w g?osowaniu wzi??o 61 mieszka?ców so?ectwa.
Liczba g?osów wa?nych: 61.
Liczba g?osów niewa?nych: 0.

Na kandydatów na cz?onka Rady So?eckiej wsi Steblów zg?oszono nast?puj?ce osoby:
1. Kania Jolanta.
2. Górski Damian.
3. Donitza Teresa.
4. Hergesell Tobiasz.
5. Soluch Gabriela.
6. Mitula Ludwik.
7. Mitula Karolina.
8. Waligóra Jerzy.

W wyniku tajnego g?osowania cz?onkami Rady So?eckiej zostali: Jolanta Kania, Teresa Donitza, Tobiasz Hergesell, Jerzy Waligóra, Damian Górski.
Poszczególni kandydaci otrzymali nast?puj?c? ilo?? g?osów:
1. Kania Jolanta - 40.
2. Górski Damian - 53.
3. Donitza Teresa - 47.
4. Hergesell Tobiasz - 33.
5. Soluch Gabriela - 29.
6. Mitula Ludwik - 29.
7. Mitula Karolina - 28.
8. Waligóra Jerzy - 31.

Komisja wyborcza: Andrzej Klaka, Beata Friedla, Tobiasz Hergesell (Henryk Miszke - wybory Rady So?eckiej).

GALERIA

Admin dnia kwiecień 25 2015
1 komentarz · 2041 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 06 2017 09:15:55
Viagra Da Dolor De Cabeza Propecia Prices Levitra Eu Versand Rezeptfrei Herbal Propecia Prescription Generic Propecia Online How To Order Cytotec Buy Sildenafil Tablets Buy Generic Cialis Buy Now Worldwide Finasteride Shop Amoxil Uses Cheap Prozac Finasteride Shop Cialis Pfizer Levitra Comparaison Vibramycin Dosage Viagra Beneficios Daily Propecia Professional Order Propecia Amoxicillin Generic Cialis Cheapest Online Prices Lasix Furosemide Buy Online Prescription Viagra buy accutane online reviews Amnesteem Nexium Over Counter Versus Prescription Order Generic Viagra Online Ordering Kamagra Online Propecia Vescica Acheter Lasix En Ligne cialis Viagra 100mg Price Walmart Gnc Natural Viagra Generic Propecia Online Were To Buy Levothyroxine Non Prescription Zyvox 600 Cialis To Buy Kamagra Express Versand Propecia Vitamins Accutane 10mg Propecia Infertilidad Efectos Secundarios buy accutane online legit Cost Of Prozac Levaquin 750mg Brandlevitra On Line Buy Prozac Where I Can Buy Datalafil Purchase Cialis Online Canada Vibramycin Levitra En Andorra Cheap Viagra No Perscription Cheap Lasix Buy Cialis 5 Cialis Comprar Paypal Levitra 40mg Sale Donde Comprar Cialis Yahoo Now I owed the bank. cash advance online Using the sliders on the homepage select how much money you would like to borrow and the date you promise to pay it back and Wonga calculates exactly how much the repayment will be before you apply. A guarantor property or home With online it will are currently and offered.Cialis Lilly Pas Cher Alli On Sale Now Viagra Kaufen Ohne Vorkasse Diprosone Sans Ordonnance Cheap Amoxil Pill Zithromax Pack Buy Prix Xenical France Viagra Online Usa Buy Kamagra Quick Delivery Kamagra Opiniones Efectos Secundarios Doxycycline Cialis Mezza Pastiglia Zithromax 5 Day Z Sildenafil 20mg Propecia Disfunzione Erettile Cialis Comprar Viagra Prozac To Buy Levitra Affitto On Line Problems Of Propecia Get Propecia Buy Viagra Fast Delivery Zaditor Propecia Uk Achat Cialis Officiel Buy Viagra 100mg Buy Cialis Viagra Delivered To Po Box Crestor 10mg Antabuse Online Effetto Kamagra Kamagra Gold Review Lasix Cost Amoxicillin Or Antibiotic And Later Pain
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.