Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Dzie? ?wi?tego Marcina
W pi?tek, 9 listopada 2007, w naszej parafii obchodzili?my Dzie? ?w. Marcina. O godzinie 16:30 przedszkolaki, uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Steblowianie zgromadzili si? przy szkole, aby w procesji (na czele której szli ministranci z krzy?em oraz ?w. Marcin na koniu), uda? si? do naszego ko?cio?a.
Uroczyst? msz? ?w. odprawi? ks. Henryk Pocze?niok. Nie mog?o si? oby? oczywi?cie bez przedstawienia scenki z ?ycia ?w. Marcina, a w roli g?ównej wyst?pili uczniowie klasy 4 SPSP. Po zako?czeniu mszy ?w. odmówiono Koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia.
Po niej wszyscy, którzy wychodzili z ko?cio?a otrzymali tzw. rogalik ?w. Marcina oraz kawa?ek czerwonego p?ótna, symbolizuj?cego p?aszcz ?wi?tego, którym to podzieli? si? z ubogim.

Nast?pnie uczestnicy uroczysto?ci udali si? na przyszkolny plac, aby tam przy trzech ogniskach ogrza? si? (listopadowe wieczory s? ju? niestety zimne...), napi? ciep?ej herbaty (podawanej przez bardzo mi?e i weso?e Panie ;-) oraz skosztowa? upieczonych przesmacznych "?wi?tomarci?skich rogali"...

>> GALERIA <<



?wi?ty Marcin urodzi? si? w 316/317 r. w Sabarii, na terenie dzisiejszych W?gier. Jego ojciec by? rzymskim trybunem wojskowym. Uczy? si? w Ticinium (Pawia). Maj?c 15 lat wst?pi? do armii Konstancjusza II. ?ebrakowi prosz?cemu o ja?mu?n? u bram miasta Amiens odda? po?ow? swej opo?czy. Nast?pnej nocy ukaza? mu si? Chrystus odziany w ten p?aszcz i mówi?cy do anio?ów: To Marcin okry? mnie swoim p?aszczem. Pod wp?ywem tego wydarzenia przyj?? chrzest i opu?ci? wojsko, uwa?aj?c, ?e wojowanie k?óci si? z zasadami wiary. Mia? wtedy 18 lat. Odwiedzi? swoich rodziców, których doprowadzi? do chrze?cija?stwa. Nast?pnie uda? si? do ?w. Hilarego, biskupa Poitiers, staj?c si? jego uczniem. Zosta? akolit?. Po pewnym czasie osiad? jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobli?u Genui, gromadz?c wokó? siebie wielu uczniów.

?wi?ty Marcin z Tours w 361 r. za?o?y? pierwszy klasztor w Galii - w Liguge. Dziesi?? lat pó?niej, mimo jego sprzeciwu, lud wybra? go biskupem Tours. ?w. Marcin jako pasterz diecezji prowadzi? nadal surowe ?ycie mnisze, budz?c sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zak?ada?, ??czy?y koncepcj? ?ycia mniszego z prac? misyjn?. Sam odby? wiele wypraw misyjnych.
Zmar? 8 listopada 397 r. w Candes podczas podró?y duszpasterskiej. Jego cia?o sprowadzono Loar? do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie-m?czennik - zacz?? odbiera? cze?? ?wi?tego w Ko?ciele Zachodnim. Relikwie spoczywaj? w bazylice wzniesionej ku czci ?wi?tego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens; dzieci, hotelarzy, je?d?ców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, m?ynarzy, tkaczy, podró?ników, wi??niów, w?a?cicieli winnic, ?ebraków, ?o?nierzy.

W ikonografii przedstawiany jest ?w. Marcin w stroju biskupa lub jako ?o?nierz oddaj?cy p?aszcz ?ebrakowi. Jego atrybutami s?: dzban, g?? na ksi?dze, g?? u jego stóp, ko?, ksi?ga, model ko?cio?a, dwa psy lub ?ebrak u jego stóp.

Admin dnia listopad 11 2007
1 komentarz · 2336 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 12 2017 13:32:56
Online Doctor Viagra Mail Order Deltasone Order Priligy Dapoxetine Cialis Quanto Dura Viagra 100mg Maxalt By Mail How Does Tadalis Sx Soft Work Generic Deltasone 40mg Staph Cephalexin Caverta Online Review Cialis Prices Tabletten Viagra Foto Viagra Without A Doctor Accutane 20mg Levitra Shop Erfahrung Cialis Generique Tunisie Where To Buy Antabuse Kamagra Senza Ordinanza Apcalis Kamagra Orlistat Online Clomid Ordonnance En Ligne Comprar Viagra Generico Espana cialis online pharmacy Cialis Ha Funzionato Bactrim Generic Zoloft Pricing Alopecia Propecia Viagra Y Sus Efectos Prozac Drug Interactions Amoxil Dose Calculator Comprar Cialis En Linea Buy Online Clomiphene Drug Without Script Online 5 Day Prednisone Pack Buy Clomid Cheap Lioresal Medicament Osu Levitra Generico Italia Order Prozac Online Order Kamagra Online Australia Viagra Pfizer Forum Levitra Buy Online Tadacip 20mg Online Review Viagra Acheter Forum Cialis Free Trial Doryx Amex Cod Accepted Amoxicillin Buy Online No Prescription Best Generic Viagra Can I Purchase Clobetasol 30g Ciprofloxacin Buy Online Kamagra Side Effects Of Cephalexin For Dogs Trandate Propecia Uk Cialis Precio Propecia 5mg Online Canada Cheap Viagra Fast Pilules Priligy En Inde Viagra Cialis Danger Ordina Cialis Online Dutasteride Medicine On Line
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.