Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Zebranie Wiejskie (01.03.2013)
Zebranie Wiejskie (01.03.2013)01 marca br. w sali DFK odby?o si? Zebranie Wiejskie. Otwarcia zebrania dokona?a so?tys wsi Steblów p. Barbara Wieszo?ek. Po wyborze Przewodnicz?cego i Protokolanta zebrania, przedstawiono sprawozdanie z dzia?alno?ci So?tysa i Rady So?eckiej wsi Steblów za rok 2012, a tak?e z wykonania Funduszu So?eckiego, równie? za ubieg?y rok.

Nast?pnie p. So?tys skupi?a si? ju? na obecnym, 2013 roku. Omówi?a zadania do realizacji w ramach Funduszu So?eckiego oraz zaprezentowa?a harmonogram wydarze? kulturalnych i sportowych przewidzianych do realizacji na terenie so?ectwa.
Podczas kolejnego punktu zebrania mieszka?cy mieli okazj? zabra? g?os w sprawach dotycz?cych wioski. Wnioskowano m.in. o obci?cie ga??zi drzew znajduj?cych si? przy ul. Prudnickiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Kopernika, Polnej, Le?nej i Krótkiej, obni?enie kraw??ników na ul. Wiejskiej czy zabezpieczenie p?kni?? asfaltu na ul. Dworcowej oraz Wiejskiej.

Ostatnia cz??? zebrania to wyst?pienie przedstawicieli Zwi?zku Mi?dzygminnego "Czysty Region" z K?dzierzyna-Ko?la, którzy zabrali g?os w sprawie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych, które zaczn? obowi?zywa? od 01 lipca 2013 roku. W zwi?zku z pewnymi niezrozumia?ymi regulacjami oraz ograniczeniami, w pó?niejsz? dyskusj? zaanga?owali si? bardzo licznie mieszka?cy naszej wsi, którzy nie otrzymali jednak w kilku kwestiach wyczerpuj?cych wyja?nie?. Póki co sprawa ta budzi wiele w?tpliwo?ci i nie do ko?ca wiadomo jak to b?dzie "wygl?da?" w praktyce...

GALERIA

Admin dnia marzec 10 2013
1 komentarz · 2106 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia styczeń 14 2017 18:42:54
Lasixonline <a href=http://ciaolis.com>cialis online pharmacy</a> Cialis 5mg Price With Coupon Buy Generic Viagra With Gift Card Kamagra Paypal Healthy Man Pharmacy Prednisone Buy Online No Prescription Viagra Per Gli Anziani <a href=http://demalan.com>buy viagra</a> Online Coupon For Prevacid Amoxicillin Clavulanate Side Affects Cephalexin Rash Pictures Cialis 20mg No 12 <a href=http://drugsxn.com>brandlevitra on line</a> Medicament Similaire Au Dapoxetine Strattera 18 Withdrawl From Propecia Viagra Generique Cialis How Long Does Cialis Professional Last <a href=http://viagrus.com>cialis buy online</a> Propecia Contraindicaciones Kamagra Farmacia How To Buy Clobetasol Eczema Propecia Pastilla <a href=http://shopcurerx.com>cheap kamagra jelly india 219</a> Generic Levitra 20mg Priligy Mise A Jour
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.