Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
Wroc?awski Jarmark Bo?onarodzeniowy...
Wzorem metropolii Europy Zachodniej, coraz wi?cej polskich miast organizuje jarmarki bo?onarodzeniowe, staraj?c si? w jak najwi?kszym stopniu upodabnia? do Weihnachtsmarktów odbywaj?cych si? w Berlinie, Dre?nie czy Wiedniu.
Tym razem Zarz?d Mniejszo?ci Niemieckiej w Steblowie zdecydowa? si? na nieopuszczanie granic Polski i zabra? uczestników tegorocznej "zimowej" wycieczki, zorganizowanej 3 grudnia (sobota), do stolicy Dolnego ?l?ska - Wroc?awia.

Bogaty program i atrakcyjna cena (dofinansowanie kosztów wyjazdu przez Mniejszo?? Niemieck?) spowodowa?y, ?e lista uczestników zape?ni?a si? bardzo szybko. Zatem w sobotni poranek wype?niony po brzegi autobus wyruszy? do czwartego pod wzgl?dem liczby ludno?ci (ok. 630 000 mieszka?ców) oraz pi?tego pod wzgl?dem powierzchni miasta w Polsce.

O godz. 10:00 rozpocz?li?my zwiedzanie Panoramy Rac?awickiej, wielkiego malowid?a (15 m x 114 m), przedstawiaj?cego bitw? pod Rac?awicami, w której to wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Ko?ciuszki odnios?y zwyci?stwo nad wojskami rosyjskimi.
Godzin? pó?niej spotkali?my si? z przewodnikiem i tak rozpocz?? si? "edukacyjny spacer" po Wroc?awiu. Mieli?my okazj? m.in. zobaczy? Ostrów Tumski (najstarsz?, zabytkow? cz??? Wroc?awia), Most Tumski zwany równie? mostem zakochanych, pomnik ?w. Jana Nepomucena (i zwi?zane z nim legendy), pozna? cechy charakterystyczne dla stylu gotyckiego i barokowego, a tak?e "delektowa? si?" ruchom? szopk? bo?onarodzeniow?, znajduj?c? si? w ko?ciele p.w. NMP na Piasku.

O godz. 12:00 rozpocz?li?my wizyt? w Archikatedrze ?w. Jana Chrzciciela, w której to skupili?my si? przede wszystkim na przepi?knych, barokowych kaplicach (?w. El?biety, Elektorska).
W trakcie zwiedzania nie mogli?my oczywi?cie zapomnie? o wroc?awskich krasnoludkach, których poszukiwanie jest niezwykle ciekawym "zaj?ciem" w tym mie?cie (ich liczb? szacuje si? na oko?o 200, lecz ci?gle ona ro?nie).
Uniwersytet Wroc?awski to kolejny punkt naszej wycieczki. Bogato zdobiona Aula Leopoldina, a w szczególno?ci panorama Wroc?awia widziana z Wie?y Matematycznej wzbudzi?y spore zainteresowanie w?ród uczestników. Niemal ka?dy przez d?u?sz? chwil? poszukiwa? w oddali "czego?" ciekawego...

Nast?pnie nasze kroki skierowali?my do restauracji Pod Gryfami, gdzie ka?dy "na wzmocnienie" otrzyma? rosó? królewski, mi?so z grilla wraz z pieczonymi ziemniakami, a na deser kaw?, herbat? oraz kruche ciasteczka.
Po sytym posi?ku skupili?my si? ju? tylko na wroc?awskim rynku, po którym to odbyli?my jeszcze ok. 30-to minutowy spacer, poznaj?c jego najciekawsze zak?tki.

Nast?pnie po krótkiej "mowie po?egnalnej" i brawach dla przewodnika, ka?dy uda? si? w dowolnie wybranym kierunku, korzystaj?c jednak przede wszystkim z uroku Wroc?awskiego Jarmarku Bo?onarodzeniowego i tego, co tam oferowano...

GALERIA


Admin dnia grudnia 07 2011
1 komentarz · 2050 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia stycznia 08 2017 05:59:58
Dose Amoxicillin Child Throat Kamagra Inde <a href=http://drisdol.com>generic cialis</a> Original Cialis Erkennen Acquistare Sildenafil Francia Generic Overseas Viagra Opiates And Keflex <a href=http://bondrug.com>cialis</a> Iressa Sale generic isotretinoin c.o.d. website No Prescription Levothyroxine Discount Viagra Online Legitimate Resources Kamagra Oral Jelly Test <a href=http://dyecene.com>india 4 pharmacy levitra cheap</a> Synthriod Without A Script Comprar Viagra Online Sin Receta Medica Stendra Avana Where To Purchase <a href=http://doxamed.com>levitra 20mg best price</a> Buy Generic Celexa Online Mono In Infants After Taking Amoxicillin Nolvadex 20mg Prix Cialis Y Tension Arterial <a href=http://drugsor.com>levitra online pharmacy in usa</a> Levitra Onset Of Action Where To Buy Erectile Dysfunction Pills
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.