Steblów
So?tys i Rada So?ecka
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Pielgrzymki - Steblów
Informator
XXX Rocznica Po?wi?cenia Ko?cio?a Parafialnego
26 pa?dziernika nasza parafia obchodzi?a 30. rocznic? po?wi?cenia ko?cio?a. Uroczysto?? zosta?a poprzedzona trzydniowym Triduum, które rozpocz??o si? sobotni? wieczorn? Msz? ?w., a zako?czy?o we wtorek b?ogos?awie?stwem wszystkich rodzin Przenaj?wi?tszym Sakramentem.

G?ówne obchody przypad?y jednak na niedziel?, 31 pa?dziernika. Uroczystej sumie dzi?kczynnej w intencji Fundatorów i Budowniczych naszej ?wi?tyni przewodniczy? Biskup Opolski Andrzej Czaja, którego w imieniu wszystkich Parafian serdecznie przywita? cz?onek Rady Parafialnej p. Ludwik Wac?aw.

Tekst powitania.
Ekscelencjo, Czcigodny Ksi??e Biskupie.
Witamy Ci? w naszym parafialnym Ko?ciele jako parafia stosunkowo m?oda, cho? wed?ug dost?pnych ?róde? historycznych, pierwsza udokumentowana wzmianka o Steblowie pochodzi z dnia 31 sierpnia 1294 roku. Ksi??? Opolski Bolko podarowa? w tym dniu "mieszczanom Chrapkowic" dwa i pó? ?anu ??k po?o?onych mi?dzy Osob?og? a "Styblowem". Dokument potwierdzaj?cy ten fakt jest napisany w j?zyku ?aci?skim i znajduje si? w Archiwum we Wroc?awiu.

Do 1866 roku nale?eli?my do parafii w Dobrej, ale na skutek pewnych okoliczno?ci z dniem 27 listopada 1866 roku ówczesny ks. proboszcz Krapkowic, Edward Jackisch, przyj?? nas do parafii w Krapkowicach.

Na przestrzeni wieków na pewno w naszej wiosce by?o du?o wydarze?, które g??boko utkwi?y w pami?ci poprzednich pokole?. Ale up?yw czasu zrobi? swoje i do historii przesz?o wiele wa?nych dla naszej wsi faktów, o których ju? nikt nie pami?ta.

Z nowszej historii, g??boko w pami?ci utkwi? nam wszystkim dzie? 26 pa?dziernika 1980 roku. W tym dniu ?wi?tej pami?ci ks. Biskup Wac?aw Wycisk dokona? po?wi?cenia naszego ko?cio?a, bardzo upragnionego przez poprzednie pokolenia.

Od 30-stu lat, jak to okre?li? Arcybiskup Nossol, mamy ko?ció? "w doma", za co jeste?my Bogu wdzi?czni, i? pragnienia poprzednich pokole? si? spe?ni?y.

Nasza stosunkowo m?oda parafia wymodli?a dwa powo?ania kap?a?skie. W 1989 roku ?wiecenia kap?a?skie otrzyma? ks. Krystian Szenowski, a w 2007 jezuita O. Dariusz Piórkowski.

Ksi??e Biskupie, nawi?zuj?c do wa?nych dat w ?yciu naszej parafii chcemy sobie uzmys?owi?, ?e i dzie? dzisiejszy jest dniem uroczystym i wyj?tkowym, albowiem ?wi?tujemy swój ma?y jubileusz - 30-lecie istnienia naszej ?wi?tyni. Przygotowania rozpocz?li?my mi?dzy innymi remontem i malowaniem budynku ko?cio?a, wymienili?my tabernakulum na wi?ksze oraz ufundowali?my nowy krzy? misyjny. Oprócz odnowienia murów, odnowili?my tak?e nasze serca poprzez codzienny ró?aniec oraz 3-dniowe rekolekcje zako?czone Sakramentem Pokuty, Komuni? ?wi?t? oraz b?ogos?awie?stwem wszystkich rodzin Naj?wi?tszym Sakramentem.

W imieniu wszystkich Parafian jeszcze raz serdecznie witamy w naszej Wspólnocie Wasz? Ekscelencj?. Prosimy o dar Eucharystii w naszej intencji, s?owa otuchy, pokrzepienia i nadziei oraz pasterskie b?ogos?awie?stwo, za co sk?adamy serdeczne Bóg Zap?a? i zapewniamy o pami?ci modlitewnej.
Szcz??? Bo?e.


Po przywitaniu kontynuowano obrz?dy Mszy ?w., podczas której uroczyste S?owo Bo?e wyg?osi? ks. Biskup, dzi?kuj?c m.in proboszczowi ks. Henrykowi oraz Parafianom za zaanga?owanie i dbanie o pi?kno - zarówno duchowe, jak i materialne - steblowskiej parafii. Suma zako?czy?a si? od?piewaniem uroczystego "Te Deum", podzi?kowaniami i ?yczeniami oraz b?ogos?awie?stwem wszystkich zebranych, udzielonym przez ks. Biskupa.

GALERIA


Admin dnia listopad 01 2010
1 komentarz · 2355 czytań ·Drukuj
Komentarze
#1 | Antonskigrag dnia marzec 07 2017 01:43:42
Viagra Avec Ou Sans Prescription Vibramycin Online Store Viagra Vendita Online In Italia Cialis 5 Mg Durata Effetto Propranolol To Buy Cialis With Dapoxetene Amoxicillin And Clavulanate Potassium Dose Shop Inderal Online Cialis 10m 100 Mg De Kamagra Buy Cheap Generic Prozac Buy Strattera Atomoxetine Usa Online Cephalexin Sulfa Drug Order Lasix In Usa Generique Du Viagra Au Maroc Nexium Online Order Propecia Website Propecia Merck Active Ingredient Cialis Arginine Interaction Buy Generic Kamagra Online Msm Propecia Buy Viagra Jelly Online Uk Accutane Generics Viagra E Nitrati Fish And Cephalexin Buy Lasix Pills Prezzo Cialis Originale Farmacia Acheter Kamagra Livraison 24h Antabuse Cheap Fluoxetine Fluoxetinum Mail Order Mastercard Accepted Free Shipping Acheter Kamagra Livraison 48h Zithromax Usa Viagra India Pill Side Effects Long Term Propecia Finasteride Comprare Lasix 100mg Kamagra A Buon Mercato Zentel Worms Without Dr Approval Order Zoloft Drug Shelf Life Of Cephalexin How Long Does It Take For Zithromax To Cure Chlamydia Viagra 100mg Acquistare Gel Kamagra Montpellier Mejor Cialis O Levitra Xenical Online Pharmacy Minocycline Vs Amoxicillin Comment Acheter Cytotec Buy Accutane Online Prescription Free Viagra Australia Kamagra Efectos En La Mujer Order Nolvadex No Prescription On Line Dutasteride Discount Australia Overseas Mastercard Accepted Citalopram Express Buy Propranolol Acheter Baclofen Cher Acquisto Viagra Generico Italia Kamagra Buy Online Generique Amoxicillin Sans Prescrire Pilule Contraceptive Tablet Lasix Priligy Buy Online Usa Online Parmasudical Company Viagra Viagra Internet Avis Cialis 40mg Levitra 20 Mg Online Buy Tetracycline Cheap Xenical Tablets Addolorato Baclofene Propecia Low Price Canadian Buying Propecia Cytotec Et La Femme Cialis Viagra Pharmacie Lasix Pills Online Can Keflex Cause A Yeast Infection Get A Lavitra Script Where Buy Propecia Levitra Vendita Generic Viagra Costco Order Zoloft Online Usa Buy Online Cialis Without Prescription Buy Xenical Nz Shop Amoxil Online Amoxicillin And Epstein Barr Levitra Lyoc Order Propecia Buy Cipro Xr Online Comment Acheter Le Cialis How To Order Cialis Clomiphene Citrate 50 Mg For Men Viagra Vs Cialis Vs Levitra Antabuse Usa Cialis Discount Paris Sun Exposure With Keflex Causes Rash Cialis Professional Propecia Prolactina Keflex For Cats Upper Respiratory Infection Propecia Generic Acquistare Viagra Bari Renova Cream Order Atomoxetine Without Prescription Omnaris And Amoxicillin And Claritin D Discount Hydrochlorothiazide Find Medication Amex Propecia No Prescription Buy Vigora 50 Kidney Infection Can Amoxicillin Cause cialis online pharmacy Viagra Gift Card
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.